Raspored termina

Ponedeljak

07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Četvrtak

07:00, 09:00, 10:00, 16:00,17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Utorak

07:00, 09:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Petak

07:00, 09:00, 10:00 11:00,12:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Sreda

07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Subota

09:00 (Kondicioni trening), 17:00 , 18:00

SLOBODNI TERMINI

1.  SLOBODNI TERMINI Ponedeljak, sreda, petak – od 13 do 15h Utorak, četvrtak  – od 11 do 15h Subota – od 10 do 13h U okviru ovih termina članovi  sami  kombinuju treninge koji njima odgovaraju, a imaju i opciju da rade trening koji je na tabli tog dana.      ...
solution.editor@gmail.com