Raspored termina

Ponedeljak

07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13-15 ( Slobodan termin), 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Četvrtak

07:00, 09:00, 10:00, 11-15 (Slobodan termin), 16:00,17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Utorak

07:00, 09:00, 10:00, 11-15 (Slobodan termin), 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Petak

07:00, 09:00, 10:00 11:00,12:00, 13-15 (Slobodan termin), 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Sreda

07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13-15 (Slobodan termin), 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Subota

09:00 (Kondicioni trening) 10-13 (Slobodan termin) 17:00 , 18:00

RADNO VREME U PERIODU OD 20.07.2016 DO 28.08.2016

PONEDELJAK : 07:00 , 09:00 , 10:00 , 11:00-13:00 open gym, 18:00 , 19:00 , 20:00 UTORAK: 07:00 , 09:00 , 10:00 , 11:00-13:00 open gym , 16:00 , 17:00 , 18:00 SREDA: 07:00 , 09:00 , 10:00 , 11:00-13:00 open gym , 18:00 , 19:00 , 20:00 CETVRTAK: 07:00 , 09:00 , 10:00 , 11:00-13:00 open gym , 16:00 , 17:00 , 18:00 PETAK: 07:00 , 09:00 , 10:00 , 11:00-13:00 open gym , 18:00 , 19:00 , 20:00 SUBOTA: 9:00 , 11:00-13:00 open gym , 18:00   S poštovanjem Sportski Box Klub...

SLOBODNI TERMINI

1.  SLOBODNI TERMINI Ponedeljak, sreda, petak – od 13 do 15h Utorak, četvrtak  – od 11 do 15h Subota – od 10 do 13h U okviru ovih termina članovi  sami  kombinuju treninge koji njima odgovaraju, a imaju i opciju da rade trening koji je na tabli tog dana.      ...
solution.editor@gmail.com